Projektledning

+46 722 47 99 00


info@lyftkraft.se

Projektledning

Vad är Projektledning?

Projektledning enligt mig är att få en samverkan kring att nå ett uttalat mål. Det uttalade målet är ofta många delmål som ska prioriteras med olika styrka för att få ett rätt slutresultat. Det finns alltid en spänning i triangeln mellan kvalitet, tid och kostnader.

Vad jag gör när jag projektleder?

Här kommer ett antal exempel på arbetsmoment som kan ingå i mitt åtagande:

 • Att förstå kundens mål och prioriteringar och förmedla dessa vidare till samtliga inblandande.
 • Bryta ned projektet med hjälp av s k WBS för att hitta en lämplig avgränsning för delmoment och samband mellan dessa.
 • Upprätta tid- och resursplaner
 • Få rätt personer att diskutera och leta förbättringsmöjligheter!
 • Följa upp att det finns ett fungerande kvalitetsarbete
 • Följa upp att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete

Lyftkraft AB


Våra värderingar:

 

 • Helhet
 • Samverkan
 • Nyfikenhet
 • Sunt förnuft
 • Miljömedvetenhet
 • Livscykel


Senaste


Företaget har genomfört ett namnbyte från Lyftkraft i Skåne AB till det kortare Lyftkraft AB.

2017-11-16

Nu startar konsultverksamheten

2017-09-01

© Copyright. All Rights Reserved