Byggledning

+46 722 47 99 00


info@lyftkraft.se

Byggledning

Vad är Byggledning?

Det jag menar med byggledning är att driva genomförandet av entreprenaden/entreprenaderna på ett sätt så bra kvalitet uppnås i förhållande till kostnad och tid.

Vidare ska jag var ett stöd för dig och din organisation som beställare av entreprenaden genom min erfarenhet och kunskap avseende entreprenörer och entreprenadjuridik.

Dock ska jag samtidigt råda dig att agera korrekt mot entreprenören enligt de spelregler som finns i kontraktet.

Vad jag gör när jag byggleder?

Här kommer ett antal exempel på arbetsmoment som kan ingå i mitt åtagande:

 • Leda och protokollföra byggmöten
 • Vara länken mellan projektörer och entreprenörer vid utförandeentreprenader.
 • Göra platsbesök för att besvara frågor från entreprenörerna, t ex vid oklarheter i handlingar
 • Få rätt personer att diskutera och lösa avvikelser eller för den delen, förbättringsmöjligheter!
 • Kontrollera rimlighet i av entreprenören anmälda hinder och ÄTA-arbeten (ÄTA = Ändring,Tillkommande och Avgående) och bemöta dessa
 • På plats följa upp att det finns ett fungerande kvalitetsarbete
 • På plats följa upp att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete
 • I vissa fall även samordna olika entreprenörers arbeten.
 • Upprätta produktionstidsplaner tillsammans med entreprenörerna


Lyftkraft AB


Våra värderingar:

 

 • Helhet
 • Samverkan
 • Nyfikenhet
 • Sunt förnuft
 • Miljömedvetenhet
 • Livscykel


Senaste


Företaget har genomfört ett namnbyte från Lyftkraft i Skåne AB till det kortare Lyftkraft AB.

2017-11-16

Nu startar konsultverksamheten

2017-09-01

© Copyright. All Rights Reserved