Referensprojekt

+46 722 47 99 00


info@lyftkraft.se

Ett urval av projekt som jag varit delaktiga i som konsult

Boliden Bergsöe Plastseparation

Boliden Bergsöe återvinner blybatterier på sitt smältverk i Landskrona. För att förbättra sin process avseende kvalitet och utsläppa av koldioxid bygger man en process för återbruk av batteriernas plastskal.


Min roll i projektet har varit byggprojektledare. En befintlig hallbyggnad har fått ett nytt pålat golv för höga belastningar med tillhörande kontrollrum och tillbyggnader.


Vid en ändring i Bolidens organisation bidrog jag också till att projektleda maskininstallationen. 


I projektet medverkade t ex:

Tyréns, WSP

Veidekke, Peab Grundläggning, Caverion, Bravida

Lindstens Elektriska, Mobergs svets och montage

Engitec Technologies

Icke publik ridanläggning

Kunden har uppfört en exklusiv ridanläggning med bl a ridhus med loungdel och stallar. Garage med verkstad och bostäder. Uteridbanor, ridslingor och parkanläggningar. Även en överföringledning för den kommunala VA-anläggningen ingick i projektet. Hänsyn fick tas till både fornminnen och naturreservat. Bilden är från ett annat sammanhang.


Min roll i projektet har varit projekteringsledare och även projektledare för vissa delar.


I projektet medverkade t ex:

Wikerstål Arkitekter

Aruba Arkitekter

SLA

Tyréns

Elteknik

Bengt Dahlgren

Länsstyrelsen

VA-verket

Perstorp Industripark

Perstorp Fastighets AB äger Perstorp ABs industripark med hyresgäster både inom och utom koncernen.


Min roll har varit byggprojektledare. En mängd större och mindre projekt förekommit. Allt från inspektioner av bergrum till installation av komplex travers, om- och tillbyggnader av kontor, verkstäder, processlokaler, underhållsåtgärder, kalkyler i tidiga skeden inför beslut osv.   


I projektet medverkade t ex:

Tyréns

NCC

Lyftab

Dekra

Bengt Dahlgren

UULAS

Prenad

SVB-Tyringe

RCC golv


Brandskador

Under årens lopp har jag haft olika roller i samband med brandskador. Rollerna har varit biträdande projektledare, projektsamordnare, Projekteringledare, Byggledare, KA mm.


Några projekt är:

  • Karlaby Kro, gårdshotell, Återuppbyggnad med vasstak
  • Nils Holgerssongården, Planerad återuppbyggnad och expansion med hotell.
  • Hemköp, Stattena, Helsingborg, Totalrenovering
  • Pelletslager med bandgångar, Landskrona, Totalskada


Uppdragsgivarna har varit Zurich, Trygg-Hansa och If


Helsingborgs hamn

De två största projekten jag varit projektledare respektive byggledare för är Central gate och Vita blocket.


Central gate är hamnen huvudentré för godstransporter. Där registreras varje fordon och container som kommer i och ut ur hamnen med hjälp av kameror. Förutom hamnens personal har även tullen en del av kontoret vid denna gate.


Vita blocket är en uppställningsyta för container, i huvudsak 20- och 40-fotscontainrar, med tung och frekvent trucktrafik.


Utöver detta förekommer det också mindre uppdrag som Kontrollansvarig.


Långeberga Förvaltning

Långeberga Förvaltning äger logistikfastigheten som är hemvist för Everfresh och uppstarten av Nowaste Logistics.


Under många år har jag varit projektledare, projekteringsledare och byggledare för olika projekt.


Tillbyggnad av fruktkyllager

Utredning av vibrationer från kylmaskiner

Tillbyggnad av bananmogningslager med mycket delad entreprenad.

Större tillbyggnad av lager och kontor mm


Lyftkraft AB


Våra värderingar:

 

  • Helhet
  • Samverkan
  • Nyfikenhet
  • Sunt förnuft
  • Miljömedvetenhet
  • Livscykel


Senaste


Företaget har genomfört ett namnbyte från Lyftkraft i Skåne AB till det kortare Lyftkraft AB.

2017-11-16

Nu startar konsultverksamheten

2017-09-01

© Copyright. All Rights Reserved