Projekteringsledning

+46 722 47 99 00

 

info@lyftkraft.se

Projekteringsledning

Vad är Projekteringsledning?

Det jag menar är projekteringsledning är att få de olika projektörerna att förstå målbilden och att få fram ett bra förfrågningsunderlag med god samordning mellan handlingarna. En viktig del av min roll är att få samverkan mellan projektörerna och ett gott arbetsklimat.

Vad jag gör när jag projekteringsleder?

Här kommer ett antal exempel på arbetsmoment som kan ingå i mitt åtagande:

 • Leda och protokollföra projekteringsmöten
 • Stämma av med projektörerna avseende förbättringsidéer och oklarheter
 • Samordna projektörerna (i den mån projektörerna inte gör detta själva)
 • Granska handlingar och projektering
 • Ta fram projekteringstidplan och stämma av denna

Lyftkraft AB

 

Våra värderingar:

 • Helhet
 • Samverkan
 • Nyfikenhet
 • Sunt förnuft
 • Miljömedvetenhet
 • Livscykel

 

Senaste

 

Företaget har genomfört ett namnbyte från Lyftkraft i Skåne AB till det kortare Lyftkraft AB.

2017-11-16

Nu startar konsultverksamheten

2017-09-01

© Copyright. All Rights Reserved